Son Dakika

Tarihimiz

YILDIZ BELDEMİZİN TARİHÇESİ

YILDIZ BELDESİ’NE AİT BAZI ARŞİV ÇALIŞMALARI;

Tokat ve çevresinin tahriri(yazılımı)ilk defa ciddi bir şekilde 1455 yılında yapılmıştır.Bazı tahrir defterlerinde Yıldız Köyü’nün ismi Vilayet-Sivas tabirinin yanında Vilayet-Yıldız şeklinde de geçmektedir.Bunu o yerleşim bölgesinde idari,askeri yönden bir yetkilinin görev yapmasına ya da başlı başına bir zeamet,tımar mıntıkası olmasına bağlayabiliriz.
Bir Türk ismi olan Yıldız’ın (köy ya da nahiyesi)ilk kez burada geçtiğini görmekteyiz.Adı ile Nuh Tufanı’ndan kaynaklandığına dair bazı efsaneler de mevcut ise de bizim için asıl olan belgelerdir.Batılı kaynaklarda Yıldız Dağı’nın ismi ise Pariadies olarak geçmektedir.
1455 yılı kayıtlarına göre Yıldız Nahiyesi’nde 7 tımarlı kale askeri vardır.Daha sonraki dönemlerde geçimlerini kendi çiftliklerinden sağladıkları görülmektedir.(Tımar:Yılda en fazla 20.000 akçe gelir getiren toprak sahibi olunan yer.)
Tokat’ın 1455 yılında 8 nahiyesi,251 köyü bulunmaktadır.Yıldız’da bunlardan biridir.Aynı tarihte Yıldız Nahiyesi-köyü-nün 23 köyü,2 mezrası bulunmaktadır.1485 ‘te 23 köy,3 mezra;1520’de 23 köy,6 mezra;1554’te 16 köy,7 mezra;1574’te 17 köy,8 mezrası mevcuttur.
Köy sayılarındaki düşüş sebebi Osmanlı-Akkoyunlu Devletlerinin savaşı ve siyasi karışıklıklardır.
1455 yılında bu köylerde toplam 404 Müslüman hane,46 Gayr-ı Müslim hane;1485’te 332 Müslüman,25 Gayr-ı Müslim hane;1564 yılında 484 Müslüman,37 Gayr-ı Müslim hane bulunmakta iken 1574 yılında 629 Müslüman ,44 Gayr-ı Müslim hane yaşamaktadır.
1530 tarihli Muhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri kayıtlarına göre:Yıldız Nahiyesi’nde (Tımar, zeamet ve sipahi merkezi olarak gösterilen) 23 kura(köy),5 mezraa,3 çiftlik bulunmaktadır.
O dönemde Tokat’a bağlı olup bünyesindeki köyler şunlardır:Alayundlu Köyü,Bağlu viran Köyü (Bugünkü Bağlı ören mevkii),Arslan Doğmuş Köyü,Beduhtun Köyü,,Bekir Veled-i Dosti Çiftliği,Geçtin Hacı Köyü,Geçmiş Köyü,Giren Mezrası,,Geyiklik Mezrası,Hergele Köyü,Karaca Halil Mezrası,Karaca viran Mezrası,Karaltan Köyü,Karkın Köyü,Köpek Köyü,Marakom Köyü,Yakup Köyü(Yakupoğlan),Yusuf Oğlanı Köyü (Yusufoğlan),Yakup Mezrası,Zaviye Çiftliği, Saru-yar Köyü,Yemliha Köyü,Yıldız nahiye merkezine bağlıdır.

Hasan AKAR
Araştırmacı-Yazar

www.yildizbeldesi.com Yıldız Beldesi Web sitemize eklenmesi için gönderdiği bilgiler,Hasan Hocamızın izniyle yayınlanmakdadır.Yeni eklenen bilgiler sitemizdedir.

BÖLGEMİZDE BULUNAN AŞİRETLER,CEMAATLER VE OYMAKLAR;
SİVAS TÜRKMENLERİ BÖLGESİ,ÇUNKARCemaati yoğun,ALAYUNDLU’lar az,KIPÇAK’lar az,AVŞAR’lar yoğun,BAYAD’lar yoğun,BAYINDIR’lar yoğun,BEĞDİLİ’ler yoğun,BÜĞDÜZ’ler çok az,ÇEPNİl’er az yoğun,DODURGA’lar çok az,DÖĞER’ler çok az,EYMÜR’ler yoğun,İĞDİR’ler az,KARKIN’lar yoğun,KINIK’lar az,KIZIKLAR yoğun,PEÇENEKELER cok az,SALUR’lar yoğun,VARSAK’lar yoğun,KARAEVLİ BOYU çok yoğun,YAZIR’lar çok az,YIVA’lar yoğun,YÜREĞİR’ler çok az,EKRAD AŞİRETİ çok az

YAKUP KÖYÜNÜN *YILDIZ* NAHİYESİNE BAĞLI OLDUGUNA DAİR.

Yakupköyünün tarihi bilgilerinde Köyümüzün ilk kuruluş yılları tam olarak bilinmemekle beraber, ulaşabildiğimiz en eski kaynak olan “Osmanlı Devletinin 387 NumaralıMuhasebe-i Vilayet-i Karaman ve Rum Defteri (937 / 1530)` nde 1530 Yılındaki Sivas Livası (İli) haritasında köyümüzün o dönemde var olduğu ve adınında “Ya`kûb Karye (Köyü) olduğunu tespit edilmiştir. Köyümüz, kaynaklara göre 500 sene civarında köklü geçmişe sahiptir.O dönemlerde köyümüz “Yıldız” nahiyesine bağlıymış. Köyümüzde o dönemde kaç kişinin yaşadığı, nereden geldikleri, sahip oldukları malvarlıkları, ad ve sülale ünvanları ile ilgili bilgiler Osmanlı Arşivlerinde varolan Temettüat ve Tahrir defterlerinde bulunmaktadır.Çok yakın bir zamanda bu belgelerde incelenerek en detaylı şekilde köyümüze ait Tarihçemizde yer bulacaktır.

Kaynak;Yakup köyü’nün web sitesinden alıntıdır.

Yıldız Köyümüzün tarihçesi,kaç kişinin yaşadığı, nereden geldikleri, sahip oldukları malvarlıkları, ad ve sülale ünvanları ile ilgili bilgiler Osmanlı Arşivlerinden araştırılaçaktır,Hasan Akar Hocamızla bereber araştırma yapmaktayız.Çalışmaya destek olmak ve bu araştırmaya,çalışmaya katılmak isteyenler bize ulaşabilir,bilgi alabilir.

Yıldızî Emir Mehmet Çelebi Evkafı (Vakfı)

Yıldızî Emir Mehmet Çelebi Evkafı (Vakfı)
Yıldızî Emir Mehmet Çelebi Evkafı (Vakfı)

Bu belge ile Yıldız namı Akşehir ismi zikrediliyor.

 

Sultan Mahmut Celebi Türbesi Paşa Bahçesinde, Akşehir,Değirmen altı.

Yıldız Beldesi Değirmen altı (Akşehir) Paşa bahçesinde Sultan Mahmut türbesi,mermer sütundan oluşan anıt mezarın ve kitabesinin olduğunu yapılan araştırmalarla öğrenildi.Kitabesinde; Yıldız da (Akşehir)hastalandığı tedavi için Samsun a götürüldüğü burada öldüğü ve vasiyeti üzerine paşa bahçesine getirilip defnedildi kitabesinde yazmaktadır.Sultan Mahmut Celebinin, bu gün Sultan pınarı denilen yerden su içtiği,Mahmut hacı dediğimiz mevki de barajın üst kısmında altın madeni çıkarıldığı o dönemde Sultan Mahmut Celebinin yaşadığı sanılıyor.Akşehir paşa bahçesinde kendi anıda kurulmuş bir vakfında olduğu ve burada yemek aş çıkarıldığı,köyde bulunan camininde bu vakfa bağlı olduğu Osmanlı arşivlerinde geçmektedir.
Osmanlı arşivlerinde Değirmen altı ve şelalenin bulunduğu bölgede yerleşim yerinin Akşehir’in varlığı da anlaşılmaktadır.Akşehir in Osmanlı dönemi ve öncesinde eski yerleşim yeri olduğu,burada yaşayan halk savaş ve çıkan isyanlardan kaçarak sığındığı,ormanlarla kaplı tepelerin arasında kuytu bir yer olan bu günkü yerleşim yerine geldikleri anlaşılmaktadır.
Bu gün Türbe yerinde yok tabi,mermer sütun ve kitabesi çalınmış.Paşa bahçesinde bulan mezarlıkları tahrip edilmiş tarla yapılmıştır.

Tokat Merkez Sancağı 1800-1850 Nahiye ve Köyleri

Tokat Merkez Sancağı 1800-1850 Nahiye ve Köyleri
Tokat Merkez Sancağı 1800-1850 Nahiye ve Köyleri

Yıldız beldesinin tarihi araştırmaları devam etmektedir,destek olmak ve bilgi paylaşmak için bize ulaşabilirsiniz.

webmail ; [email protected]
webmail ; [email protected]

www.yildizbeldesi.com
www.yildizdagi.com
Araştırmacı ; Mehmet BOZKURT

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yıldız Beldesi * Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.